cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Plan dnia


7:00 – 8:20 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci
 

8:20 – 9:00

 

 

 

Czynności higieniczne.

Śniadanie.

Mycie zębów

 

9:00 – 10:00

 

 

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone według miesięcznych planów pracy przedszkole.

Czynności higieniczno – porządkowe

 

10:00 – 10:30

 

 

I danie – zupa

 

 

10:30 – 11:00

 

 

Zajęcia dodatkowe

 

 

11:00 –11:50

 

 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze

 

 

11:50 – 12:00

 

 

Czynności higieniczno – porządkowe

 

 

12:00 -12:30

 

 

II danie – obiad. Mycie zębów

 

 

12.30 – 13.00

 

 

Odpoczynek poobiedni przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie utworów literackich czytanych przez nauczyciela.

Maluchy – leżakowanie do godz. 14.15

 

13.00 – 14.15

 

 

 

 

Zabawy swobodne ( tematyczne, manipulacyjne, konstrukcyjne ).

Zajęcia sportowe.

Indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci

 

14.15 – 14.30 Czynności higieniczno – porządkowe
 

14.30 – 15.00

 

 

Podwieczorek

 

 

15.00 – 17.30

 

 

 

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań

Pobyt dzieci w ogrodzie przedszkolnym

Rozchodzenie się dzieci do domu